Tutkittua tietoa yrittäjyydestä

GEM - Global Report

GEM - Global Report

GEM  - Global Report

 

Vuosittain ilmestyvä GEM-raportissa tarkastellaan yrittäjyysasenteita ja -aktiivisuutta, kasvuyrittäjyyttä sekä yrittäjyyden edellytyksiä eri maissa.

Perustamalla vai ostamalla yrittäjäksi - kokemukset yrittäjäuran alkutaipaleelta

Perustamalla vai ostamalla yrittäjäksi - kokemukset yrittäjäuran alkutaipaleelta

Juha Tall, Elina Varamäki, Salla Kettunen & Marja Katajavirta
Perustamalla vai ostamalla yrittäjäksi - kokemukset yrittäjäuran alkutaipaleelta
SeAMK 2015

 

Tutkimuksessa vertaillaan yrittäjäksi yrityksen perustamalla tai ostamalla ryhtyneiden yrittäjäprofiileja, alkuvuosien kokemuksia yrittäjyydestä sekä yrityksen kehittymistä, nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä.

Pk-yritysbarometri

Pk-yritysbarometri

Pk-yritysbarometri
Suomen Yrittäjät

Kaksi kertaa vuodessa julkaistava valtakunnallinen pk-yritysbarometri kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä.
Tutustu myös alueraportteihin.

Kehitä sivutoimiyritystäsi

Kehitä sivutoimiyritystäsi

Erkki Petäjä, Jukka Ketola & Viljamaa Anmari
Kehitä sivutoimiyritystäsi:  työkirja sivutoimiyrityksen tulevaisuuden pohdintaan
Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015

 

Jos toimit yrittäjänä työn, opiskelun tai vaikkapa vanhempainvapaan rinnalla, työkirjan avulla voit miettiä yritystoimintasi tulevaisuutta.

Entrepreneurship at Glance 2017

Entrepreneurship at Glance 2017

Entrepreneurship at Glance 2017
OECD 2017

Tuoreet tilastotiedot yrittäjyyden tilasta.
Tilastoinnissa käytetään OECD:n ja Eurostatin yhdessä kehittämiä yrittäjyyden indikaattoreita.
Business tranfer ecosystems and awareness raising activities

Business tranfer ecosystems and awareness raising activities

Anmari Viljamaa, Juha Tall, Elina Varamäki, Slavica Singer & Susanne; Durst (eds.)
Business tranfer ecosystems and awareness raising activities
SeAMK, 2015

This report presents and summarizes the current state of business transfer ecosystems and awareness raising activities related to  business transfers in five European countries: Croatia, Finland, France, Spain and Sweden.

 

GEM Finland Reports

GEM Finland Reports

GEM Finland Reports
GEM, Global Entrepreneurship Monitor

GEM, Global Entrepreneurship Monitor, kuvaa yrittäjyyttä ja erityisesti yrittäjäaktiivisuutta. GEM-tutkimuksia tehdään yli 50 maassa. Suomen osuudesta vastaa Turun kauppakorkeakoulu.
Yrityskauppa ja strateginen uudistuminen

Yrityskauppa ja strateginen uudistuminen

Juha Tall
Yrityskauppa ja strateginen uudistuminen
Vaasan yliopisto, 2014

Juha Tall tutkii väitöksessään pienyritysten yrityskauppoja. Tutkimuksessa selvitetään, miten yritys uudistuu yrityskaupan yhteydessä. Tutkimuksen tuloksena esitellään työkalu, jonka avulla yritys voi systemaattisesti analysoida strategista uudistumista jo ennen yrityskaupan toteutumista.

Juha Tall työskentelee tutkijana Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.

Sivutoimiyrittäjät - pysyviä sivutoimisia vai tulevia päätoimisia?

Sivutoimiyrittäjät - pysyviä sivutoimisia vai tulevia päätoimisia?

Anmari Viljamaa, Elina Varamäki, Tarja Heikkilä, Sanna Joensuu ja Marja Katajavirta
Sivutoimiyrittäjät - pysyviä sivutoimisia vai tulevia päätoimisia
SeAMK 2015

Tutkimuksen tavoitteena on tarkentaa sivutoimiyrittäjien motiiviprofiileja sekä selvittää, miten sivutoimiyrittäjät kokevat toimintaympäristönsä ja hyödyntävät tarjolla olevia neuvontapalveluja. Lisäksi tarkastellaan eteläpohjalaisten ja muualla Suomessa asuvien sivutoimiyrittäjien eroja. Tulosten perusteella sivutoimiyrittäjyys on merkittävä osa työelämää ja merkittävä lisä kansatalouteen. Sivutoimiyrittäjyyden kehittämisessä on huomioitava niin sivutoimiyrityksen kehittäminen sivutoimiyrityksenä kuin sen kehittäminen päätoimiseksi.

Handbook of research on entrepreneurship

Handbook of research on entrepreneurship

Alan Fayolle (ed.)
Handbook of research on entrepreneurship
: what we know and what we need to know
Edward Elgar, 2014

"Over the course of 17 chapters, a collaboration of 24 highly regarded researchers, experts in their fields, provide an insightful new perspective on the future of the study of entrepreneurship. They show that there is a need to redesign research in the field – enacting entrepreneurship out of the box – and to consider the history of entrepreneurship whilst developing the future course for research."

Tarkista saatavuus Seinäjoen korkeakoulukirjastosta
Tarkista saatavuus muista kirjastoista

 

 

Yrittäjyyden edistäminen starttirahalla

Yrittäjyyden edistäminen starttirahalla

Pekka Stenholm & Satu Aaltonen
Yrittäjyyden edistäminen starttirahalla: starttirahajärjestelmän vaikuttavuus ja toimivuus
TEM 2012

Starttiraha edistää yrittäjäksi ryhtymistä. Starttirahan saajat ja kokevat sen nopeuttaneen yrityksen perustamista ja auttaneen toimeentulon turvaamisessa yritystoiminnanperustamis- ja vakiinnuttamisvaiheessa.

Myös starttirahan saaneiden yritysten eloonjämisaste ja työllistävä vaikutus on hyvä.

Tutkimuksessa analysoittin 3 627 vuosina 2005–2010 starttirahaa saanutta ja haastateltiin 209 alan asiantuntijaa.

Yksinyrittäjäkysely 2013

Yksinyrittäjäkysely 2013

Yksinyrittäjäkysely 2013
Suomen Yrittäjät, 2013.

"Yksinyrittäjien tulojen jakauma on suhteellisen lähellä palkansaajien tulojakaumaa. Alimmissa tuloluokissa yksinyrittäjien osuus on kuitenkin palkansaajia suurempi. Yli 40 prosenttia päätoimisista yksinyrittäjistä ansaitsee henkilökohtaisina bruttotuloina alle 2000 euroa kuukaudessa. Itsensä työllistäminen ja yrittäjäriskin kantaminen ei siten monilla yksinyrittäjillä näy tulojen nousuna."
Yritystoiminnasta luopuneiden uudet roolit

Yritystoiminnasta luopuneiden uudet roolit

Salla Kettunen, Elina Varamäki, Juha Tall & Marja Katajavirta
Yritystoiminnasta luopuneiden uudet roolit
SeAMK, 2015

 

Yritystoiminnasta luopuvien uusia rooleja ovat mm. jäljelle jääneen yritystoiminnan jatkaminen, neuvonantajana toimiminen, pääomasijoittaminen ja asiantuntijatyö. Vastaajista kolmannes oli kiinnostunut toimimaan asiantuntijana, asiantuntijaryhmässä tai mentoreina / yrityskummeina. Miesten halukkuus tehtäviin on suurempaa kuin naisten.

Valtakunnallinen omistajan...

Valtakunnallinen omistajan...

Elina Varamäki, Juha Tall, Kirsti Sorama & Marja Katajavirta
Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri 2012
TEM 2012


Barometrin perusteella voi arvioida, että vuoden 2020 loppuun mennessä yrittäjän ikääntymisestä johtuva liiketoiminnan omistajanvaihdos tai yrityksen toiminnan lopettaminen koskettaa Suomessa lähes 250 000 henkilöä, joista yrittäjiä on reilut 60 000.
Omistajanvaihdoksen toteutus ja onnistuminen ostajan ja jatkajan näkökulmasta

Omistajanvaihdoksen toteutus ja onnistuminen ostajan ja jatkajan näkökulmasta

Elina Varamäki - Tarja Heikkilä - Juha Tall - Anmari Viljamaa ja Aapo Länsiluoto
Omistajanvaihdoksen toteutus ja onnistuminen ostajan ja jatkajan näkökulmasta
Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013

Tutkimuksessa yli 4/5 omistajanvaihdoksista arvioitiin onnistuneiksi tai erittäin onnistuneiksi.
Tutkimukseen osallistui 357 vuosina 2008 - 2012 omistajanvaihdoksen toteuttanutta.

Seuraa Yrittäjyyskirjastoa Twitterissä

Yrittäjyystutkimuksen lehdet

Sivukartta

Seinäjoen korkeakoulukirjasto | PL 97 (Kalevankatu 35), 60101 Seinäjoki | yrittajyyskirjasto(at)seamk.fi | Puh. kirjaston neuvonta 020 124 5040